Квадрат 20*40мм /2/
Барааны нэр Үзүүлэлтүүд 1м үнэ 6м үнэ
Квадрат 20*40мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8 - 2
6550 39300
Квадрат 20*40 мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
6550 39300
Квадрат 20*40мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
7900 47400
Квадрат 20*40мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
10000 60000
Квадрат 30*50мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
15050 90300
Квадрат 40*40мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
11350 68100
Квадрат 40*40мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
13900 83400
Квадрат 50*50мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
16800 100800
Квадрат 50*50мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75-4
24700 148200
Квадрат 60*60мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
19450 116700
Квадрат 80*80мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
26800 160800
Квадрат 100*100мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
35500 213000
Квадрат 50*100мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
27200 163200
Квадрат 40*60мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
16000 96000
Квадрат 40*80мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
19150 114900
Квадрат 20*30мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
4450 26700
Квадрат 20*30мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
5500 33000
Квадрат 20*30мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
7150 42900
Квадрат 20*40мм /1.2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.2
4750 28500
Квадрат 20*40мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
5600 33600
Квадрат 20*40мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
9350 56100
Квадрат 20*40мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.75 - 3
10300 61800
Квадрат 25*50мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
7150 42900
Квадрат 25*50мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
8000 48000
Квадрат 25*50мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
10500 63000
Квадрат 30*40мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
8750 52500
Квадрат 30*50мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
8650 51900
Квадрат 30*50мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
15350 92100
Квадрат 30*60мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 2
9500 57000
Квадрат 30*60мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
13250 79500
Квадрат 40*60мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
9250 55500
Квадрат 40*60мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
11550 69300
Квадрат 40*60мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
15550 93300
Квадрат 40*60мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3
17650 105900
Квадрат 40*60мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 4
22580 135480
Квадрат 40*80мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8
13150 78900
Квадрат 40*80мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
18500 111000
Квадрат 40*80мм /3.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.5
24800 148800
Квадрат 50*70мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8
14200 85200
Квадрат 50*70мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
19950 119700
Квадрат 50*100мм /1.6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.6
15550 93300
Квадрат 50*100мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
16600 99600
Квадрат 50*100мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
23650 141900
Квадрат 50*100мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.75 - 3
28350 170100
Квадрат 50*100мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
36750 220500
Квадрат 60*80мм /2.2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2 - 2.2
19250 115500
Квадрат 60*80мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
32350 194100
Квадрат 100*150мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3
48300 289800
Квадрат 100*150мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 4
59350 356100
Квадрат 15*15мм /1/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1
1850 11100
Квадрат 15*15мм /1.3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.2 - 1.3
2450 14700
Квадрат 20*20мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
3900 23400
Квадрат 20*20мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7 - 1.8
4100 24600
Квадрат 20*20мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
4900 29400
Квадрат 20*20мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
5460 32760
Квадрат 25*25мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
4750 28500
Квадрат 25*25мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8 - 2
5670 34020
Квадрат 30*30мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
5600 33600
Квадрат 30*30мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8
6550 39300
Квадрат 30*30мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
8850 53100
Квадрат 30*30мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3
10000 60000
Квадрат 40*40мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
7650 45900
Квадрат 40*40мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8
8500 51000
Квадрат 40*40мм /2.7/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5 - 2.7
12700 76200
Квадрат 40*40мм /3.75/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75
16600 99600
Квадрат 50*50мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.6 - 1.8
10500 63000
Квадрат 50*50мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
14500 87000
Квадрат 50*50мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 4
22100 132600
Квадрат 60*60мм /1.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.5
11550 69300
Квадрат 60*60мм /1.8/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.8
13200 79200
Квадрат 60*60мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
17850 107100
Квадрат 60*60мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
27300 163800
Квадрат 70*70мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
17450 104700
Квадрат 70*70мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3
25200 151200
Квадрат 80*80мм /1.7/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 1.7
18100 108600
Квадрат 80*80мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
25100 150600
Квадрат 80*80мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
38400 230400
Квадрат 80*80мм /6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 5.8 - 6
56600 339600
Квадрат 100*100мм /2/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2
26000 156000
Квадрат 100*100мм /2.5/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.5
32550 195300
Квадрат 100*100мм /3/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 2.75 - 3
38600 231600
Квадрат 100*100мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
49350 296100
Квадрат 100*100мм /6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 5.75 - 6
69400 416400
Квадрат 150*150мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
71950 431700
Квадрат 150*150мм /6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 5.75 - 6
109800 658800
Квадрат 120*120мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
56200 337200
Квадрат 120*120мм /6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 5.75 - 6
86350 518100
Квадрат 200*200мм /4/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 3.75 - 4
95050 570300
Квадрат 200*200мм /6/
 • Гангын марк : Q235
 • Зузаан : 6
151200 907200

Бараанууд


Барааны нэр Mетр 1м үнэ Нийт үнэ

Нийт дүн :  
0
* НӨАТ орсон
И-Mэйл
tenuunulzii88@gmail.com
Утас
(+976) 77005161, 96985161, 96355161

Mонгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Ажилчдын гудамж 1-3 тоот

Facebook url
И-Mэйл амжилттай хуулагдлаа